Om Bjarka hantverk

Historiskt sett har konst och hantverk inte enbart varit något användbart eller något vackert att titta på. Skapelserna har även haft magiska egenskaper. De har sagts ge användaren beskydd, förstärkt relationen till gudar och magiska väsen eller ökat önskade egenskaper. I vår sekulariserade värld, har vi tagit bort den gudomliga aspekten av konsten.

Runor är ett bra exempel på hur man tidigare gett hantverket flera betydelser. Dels har runorna varit ett skriftspråk, dels har de haft en magisk betydelse. Du kunde spå i framtiden, skapa besvärjelser och kommunicera med gudarna med hjälp av runorna. Ett hem, en sköld eller ett smycke ristat med mäktiga runor gav skydd åt de som ägde dessa.

Vi går tillbaka till de fornnordiska rötterna och dåtidens folktro och återinför magin i konsthantverket. Vi tror på kraften som kommer ur ett samarbete med Moder Jord och människans kreativitet, därför hämtar vi inspiration och använder material vi hittar i skog och mark. Runorna känns självklara när vi arbetar med våra skapelser och de finns inte där bara som dekoration, utan förstärker kraften i det färdiga arbetet.

Du som väljer att köpa vårt hantverk, gör det troligen för att du tänker som oss – att konst ger kraft.

Larsing är i grunden snickare och smed. Han har i sitt hela yrkesverksamma liv skapat och byggt med hjälp av olika material och har arbetat mycket med att bevara och restaurera gamla byggnader. Larsing skapar tillsammans med materialet och tar fram trädets ådring, formen eller förstärker livet i moder jords skapelse. Han skapar både konst och bruksverktyg som yxor, knivar och skärbrädor. Ingen beställning är för utmanande för Larsing.

Maria har flyttat från huvudstaden till landet för att komma närmare skogen och älven. Hon arbetar som samtals- och hypnosterapeut och går samtidigt en treåring utbildning till prästinna i den gamla fornordiska läran. Maria skapar kraftsmycken och avbildar skogens magiska väsen. Har du en vätte, rumsvaktare eller viskare i ditt hem? Maria kan avbilda denna i lera på beställning.