Kraftsköldar

En sköld är vacker när den pryder ditt hem. Den för även in kraft och öppnar dig för runmagin. Eller kanske du vill ha ett eget altare i ditt hem?

Du kan beställa personliga kraftsköldar och altare. Kontakta lars@bjarka.nu med dina önskemål.

Rådjursskallen skänker dig kraft och hjälper dig att komma i kontakt med din magi. De starka runorna öppnar en kanal till din egen inre visdom. Frejas sigill ger dig beskydd.
1600 kr
Rådjursskallen skänker dig kraft och hjälper dig att komma i kontakt med din magi. Runtexten lyder ”moder jord skänker styrka och mod.” Frejas sigill ger dig beskydd.
1600 kr

Frejas kraftsköld 800 kr
SÅLD
Freja är gudinnan som kommer i många skepnader. Hon står människan nära och hjälper oss att handla i kärlek. Skölden ger dig beskydd och är en vägvisare till din egen inre urkraft
Moder Jords kraftsköld 600 kr
Moder Jord vägleder dig i kontakten med naturen och alla dess väsen. Med hennes sköld kan du grunda dig och hitta styrkan inom dig. Sök svaren i trädens viskningar och jordens visdom.

Altare 600 kr
SÅLD
Ett kraftfullt altare prytt med runor och den fornnordiska vägvisaren. Runornas magi hjälper dig att komma i kontakt med dina guider och din egen urkraft. Pryd det med gudinnor och symboler för elementen.